מוזאון ארץ ישראל ת"א

מוזאון ארץ ישראל ת"א

תיקון מפגעי אסבסט