מגדלי ישראל מתחם יכין פ"ת

מגדלי גלובל טאוורס מפעל יכין לשעבר פ"ת