מפעל אוסם פתח תקווה

מפעל אוסם פתח תקווה

בסר הכיכר הלבנה אוסם פ"ת