עזריאלי מתחם ידיעות אחרונות ת"א

שיכון ובינוי עזריאלי ת"א